Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΘΕΡΜΗ 57001

Τηλέφωνο

2310 473429
2310 471433

εσωτ. 201 Τάνου Γεωργία

εσωτ. 202 Εργαστήριο

Ρωτήστε μας