Η ομάδα μας

Ερευνητές

team 0003 Εικόνα1

Η Δρ. Γεωργία Τάνου είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, ενώ τα κύρια της ερευνητικά ενδιαφέρονται είναι η φυσιολογία και η θρέψη Δενδρωδών Καλλιεργειών, η πρωτεωμική και η μεταβολομική ανάλυση.

Ερευνήτρια Φυσιολογίας και Θρέψης Δενδρωδών Καλλιεργειών

Δρ. Γεωργία Τάνου

Τηλ: 2310 473429 (εσωτ. 201), +30 6947721402 

E-mail: gtanou@swri.gr

Web-site: www.researchgate.net/profile/Georgia-Tanou

Δειτε περισσοτερα
team 0001 Εικόνα3

Ο Δρ. Χρήστος Μπαζάκος είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής Α.Π.Θ., ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Γονιδιωματική φυτών, Τρανσκριπτομική, Αλληλούχηση RNA από μοναδιαίο κύτταρο, Ποσοτική γενετική, Πλατφόρμες φαινοτύπησης μεγάλης κλίμακας, Επιλογή βοηθούμενη με μοριακούς δείκτες και Μελέτες Γενετικής Συσχέτισης Μεγάλης Κλίμακας, Γενετική Μηχανική, κ.α

Εντεταλμένος ερευνητής στη Γενετική Βελτίωση Φυλλοβόλων Δένδρων

Δρ. Χρήστος Μπαζάκος

E-mail: mpazakos@gmail.com

Web-site: www.researchgate.net/profile/Bazakos_Christos

Δειτε περισσοτερα
team 0000 Εικόνα4

Ο Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην γενετική και βελτίωση των φυτών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Γενετικής και Μοριακή Βελτίωση Φυτών, την αποτίμησης της Βιοποικιλότητας και των Γενετικών Πόρων, τη Βιοτεχνολογίας, την παραγωγής και ελέγχου τροφίμων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση μοριακών διαγνωστικών μεθόδων.

Ερευνητής Β´ Βαθμίδος (Κύριος Ερευνητής) Μοριακή Βελτίωση Φυτών, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος

Τηλ: 2310844988 (οικίας), +30 6946739228 

E-mail: giannis.ganopoulos@gmail.com

Web-site: www.researchgate.net/profile/Ioannis_Ganopoulos/publications

Δειτε περισσοτερα

Γεωπόνοι

Η Ειρήνη Τσαρούχα είναι Γεωπόνος, M.Sc. με εμπειρία στην απομόνωση νουκλεϊκών οξέων και μεταβολιτών από διάφορους φυτικούς ιστούς, στην PCR, στην φαινοτύπηση φυτών σε μεγάλη κλίμακα, στην ιστοκαλλιέργεια και στην ανάλυση εικόνων μικροσκοπίας.

Γεωπόνος

Ειρήνη Τσαρούχα

E-mail: irenets85@gmail.com

Δειτε περισσοτερα

Διδάκτορες

6

Ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Γεωπονίας με αντικείμενο τη Δενδροκομία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη θρεπτικών στοιχείων, φυσιολογίας και ωρίμανσης καρπών οπωροφόρων δένδρων με την χρήση μοριακών τεχνικών υψηλής απόδοσης (-omics) όπως η μεταβολομική, η πρωτεομική και η συγκριτική γονιδιωματική ανάλυση.

Διδάκτορας εργαστηρίου Δενδροκομίας, τμήματος Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Τηλ: 6948102366

E-mail: msmichai@agro.auth.gr

Web-site: www.researchgate.net/profile/Michail_Michailidis2

Δειτε περισσοτερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες

team 0002 Εικόνα2

Η Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου είναι υποψήφια διδάκτορας του εργαστηρίου Δενδροκομίας, του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μετασυλλεκτική φυσιολογία καρπών οπωροφόρων δένδρων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα αυτών.

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Δενδροκομίας, τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου

Τηλ: 2310 473429 (εσωτ. 202), +30 6936072511 

E-mail: polychry@agro.auth.gr

Web-site: www.researchgate.net/profile/Chrysanthi-Polychroniadou

Δειτε περισσοτερα