Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος

Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος

Ερευνητής Β´ Βαθμίδος (Κύριος Ερευνητής) Μοριακή Βελτίωση Φυτών, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τηλ: 2310844988 (οικίας), +30 6946739228 

E-mail: giannis.ganopoulos@gmail.com

Web-site: www.researchgate.net/profile/Ioannis_Ganopoulos/publications/

Ο Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος γεννήθηκε στη Δράμα το 1982. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην γενετική και βελτίωση των φυτών, της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) (Οκτώβριος, 2013). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν όλους σχεδόν τους κλάδους της Γενετικής και Γονιδιωματικής Τεχνολογίας και των εφαρμογών τους, της Γενετικής και Μοριακής Βελτίωσης, της αποτίμησης της Βιοποικιλότητας και των Γενετικών Πόρων της Βιοτεχνολογίας και Γενετικής Μηχανικής, της παραγωγής και ελέγχου τροφίμων ιδιαίτερα με την αξιοποίηση μοριακών διαγνωστικών μεθόδων. Η έρευνά του χρηματοδοτήθηκε από χρηματοδοτικούς φορείς της χώρας μας (ΙΝ.Ε.Β./ΕΚΕΤΑ, ΑΠΘ) καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς του έχουν συμπεριληφθεί σε εκατό δέκα επτά (117) άρθρα δημοσιευμένα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και h-index=30. Η δουλειά του περιλαμβάνει τη χρήση μοριακών δεικτών για την αποτίμηση και την καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας των κυριότερων καλλιεργούμενων φυτών και δένδρων που θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τη μοριακή βελτίωση τους, την ανάλυση του μεταγραφήματος μεγαλόκαρπων και μικρόκαρπων ποικιλιών κολοκυθιάς, τη μελέτη των επιγενετικών και μοριακών μηχανισμών που επάγονται κατά τον εμβολιασμό καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων στοιχειοθέτησης του γονιδιώματος (genome editing). Συμμετείχε σε τουλάχιστον 20 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα είτε ως επιστημονικά υπεύθυνος είτε ως μέλος ερευνητικής ομάδας.