Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Μιχαήλ Μιχαηλίδης

Διδάκτορας εργαστηρίου Δενδροκομίας, τμήματος Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Τηλ: 6948102366

E-mail: msmichai@agro.auth.gr

Web-site: www.researchgate.net/profile/Michail_Michailidis2

Ο Μιχαήλ Μιχαηλίδης γεννήθηκε στη Χρυσούπολη Καβάλας το 1988. Απόφοιτος της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. και της Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Το 2016 ολοκληρώνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπονίας με ειδίκευση στην Επιστήμη των Οπωροκηπευτικών. Από το 2020 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του τμήματος Γεωπονίας με αντικείμενο Δενδροκομία υπό την επίβλεψη του κ. Αθανάσιου Μολασιώτη, με τίτλο διδακτορικής διατριβής: ‘Μελέτη προ-συλλεκτικών και μετα-συλλεκτικών μεταχειρίσεων ασβεστίου που επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπών κερασιάς (Prunus avium L.)’. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη θρεπτικών στοιχείων, φυσιολογίας και ωρίμανσης καρπών οπωροφόρων δένδρων με την χρήση μοριακών τεχνικών υψηλής απόδοσης (-omics) όπως η μεταβολομική, η πρωτεομική και η συγκριτική γονιδιωματική ανάλυση. Κατά την διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών έλαβε υποτροφία από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την ολοκλήρωση του διδακτορικού του. Από την έως τώρα ερευνητική του δραστηριότητα έχουν δημοσιευτεί τριάντα δύο (32) επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και ένα (1) κεφάλαιο σε διεθνές βιβλίο (book chapter). Παράλληλα, έχει πενήντα πέντε (55) προφορικές ή γραπτές εργασίες σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια με κριτές. Πρόσφατα έλαβε υποτροφία για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο έργου: «Μελέτη του σχισίματος των κερασιών με συνδυασμένη φυσιολογική και –ομικη προσέγγιση (Crack–omics)». Επίσης, συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την φυσιολογία των οπωροφόρων δένδρων και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών τους και με ειδικότερο αντικείμενο την διεκπεραίωση του πειράματος (σχεδιασμός και υλοποίηση πειραματικού), την ανάλυση των δεδομένων και την συγγραφή αναφορών, ενώ συμμετέχει στο πρόγραμμα «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ με διδακτικό έργο στα προπτυχιακά μαθήματα «Εσπεριδοειδή και Τροπικά Οπωροφόρα», «Μικρά Οπωροφόρα» και «Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών».