Παροχή Υπηρεσίων

 • Αναλύσεις σε φύλλα, καρπούς και λοιπούς φυτικούς ιστούς
 • Ανάλυση δεικτών ποιότητας καρπών / φρούτων
 • Γενετική ταυτοποίηση φυτών
 • Διενέργεια πειραμάτων

Αναλύσεις σε φύλλα, καρπούς και λοιπούς φυτικούς ιστούς

 • Προσδιορισμός ανόργανων θρεπτικών στοιχείων: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, B
 • Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων: Pb, Ni, Cr, Co, Cd
 • Προσδιορισμός λοιπών ανόργανων στοιχείων: Na, Cl
 • Προσδιορισμός βιοδιεγερτών: Si (πυρίτιο), αυξίνη
 • Συμβουλευτική λίπανσης
 • Διαγνωστική φυσιολογικών προβλημάτων καρπών

Ανάλυση δεικτών ποιότητας καρπών / φρούτων

 • χρώμα
 • μέγεθος
 • ρυθμός αναπνοής
 • παραγωγή αιθυλενίου
 • συνεκτικότητα
 • ξηρά ουσία
 • περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά συστατικά-σάκχαρα
 • οξύτητα
 • περιεκτικότητα σε άμυλο
 • αμινοξέα
 • καροτενοειδή
 • ανθοκυάνες
 • ασκορβικό οξύ
 • περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες

Γενετική ταυτοποίηση φυτών

 • Μοριακή – γενετική ταυτοποίηση πληθυσμών και ποικιλιών φυτικών οργανισμών με νέας γενιάς γενετικούς αναλυτές.
 • Έλεγχος ποικιλιακής ταυτότητας πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι, δενδρύλλια, καρποί κλπ.)
 • Ανάδειξη προσμίξεων – νόθευση από αλλά φυτικά είδη σε προϊόντα με αυξημένη προστιθέμενη αξία χρησιμοποιώντας την τεχνική DNA barcoding.
 • Μοριακός χαρακτηρισμός τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών με μοριακούς δείκτες.

Διενέργεια πειραμάτων

 • Εφαρμογή και αξιολόγηση σκευασμάτων που βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την ποιότητα των Οπωροκηπευτικών φυτών.
 • Προσδιορισμός του ρυθμού απορρόφησης ανόργανων στοιχείων μετά από διαφυλλικό ψεκασμό.