Δρ. Γεωργία Τάνου

Δρ. Γεωργία Τάνου

Ερευνήτρια Φυσιολογίας και Θρέψης Δενδρωδών Καλλιεργειών

Τηλ: 2310 473429 (εσωτ. 201), +30 6947721402 

E-mail: gtanou@swri.gr

Web-site: www.researchgate.net/profile/Georgia-Tanou

Η Δρ. Γεωργία Τάνου είναι Ερευνήτρια με αντικείμενο τη Φυσιολογία και τη Θρέψη Δενδρωδών Καλλιεργειών στο Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα. Είναι απόφοιτος της Γεωπονική Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος, ενώ έχει μετεκπαιδευθεί στην τεχνική της πρωτεομικής ανάλυσης στο Εργαστήριο Mixte CNRS-Bayer Cropscience UMR 2847, Λυών (Γαλλία). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει βραβευτεί από το Α.Π.Θ και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έξι φορές ως υπότροφος αριστείας. Έχει συντονίσει 16 ερευνητικά προγράμματα, ενώ αποτέλεσε μέλος της ερευνητικής ομάδας σε 25 ερευνητικά προγράμματα αλλά και σε 2 Ευρωπαϊκές COST Δράσεις στον τομέα της Φυσιολογίας των Οπωροφόρων Δέντρων και της Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας καρπών οπωροφόρων. Έχει διδακτική εμπειρία σε Ελληνικά πανεπιστήμια (2004-2011 και 2017-2018) σε μαθήματα Φυσιολογίας και Βιοχημείας, Βιολογίας Οπωροφόρων Δέντρων και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας καρπών οπωροφόρων. Είναι συγγραφέας 67 επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά του SCI, 3 κεφαλαίων ξενόγλωσσων βιβλίων και 115 δημοσιεύσεων σε Διεθνή και Εθνικά συνέδρια. Το δημοσιευμένο της έργο έχει λάβει 2563 αναφορές που αντιστοιχούν σε h index: 31. Επιπρόσθετα εκπροσωπεί την Ελλάδα στον INPPO (International Plant Proteomics Organization; www.inppo.org ) και είναι κριτής άρθρων σε Διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI.