Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου

Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Δενδροκομίας, τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ.

Τηλ: 2310 473429 (εσωτ. 202), +30 6936072511 

E-mail: polychry@agro.auth.gr

Web-site: www.researchgate.net/profile/Chrysanthi-Polychroniadou

Η Χρυσάνθη Πολυχρονιάδου είναι υποψήφια διδάκτορας του εργαστηρίου Δενδροκομίας, του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Αθανάσιο Μολασιώτη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. (κατά το έτος 2015) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση τη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών» του τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (κατά το 2018). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μετασυλλεκτική φυσιολογία καρπών οπωροφόρων δένδρων και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα αυτών. Από την έως τώρα ερευνητική της πορεία, είναι συγγραφέας 4 δημοσιευμένων εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι κριτής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με 15 εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Επίσης, έχει εργασθεί σε 6 ερευνητικά έργα.